Pomoc Krásnej Hôrke

Z dôvodu krízového stavu a po zhodnotení vážnosti vzniknutej situácie na hrade Krásna Hôrka sa snažíme v súlade so zákonom nájsť prijateľné riešenia. V súčasnosti sa pracuje na zabezpečení a ošetrení vystavených exponátov a ich uskladnení do depozitov Slovenského národného múzea. Vážime si vašu snahu pomôcť pri obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky. Konkrétnu formu pomoci, prosím, adresujte na doleuvedenú e-mailovú adresu. Budeme odpovedať na všetky podnety a postúpime ich ďalej kompetentným organizáciám, ktoré zabezpečia obnovu hradu.

Ak by ste chceli pomôcť formou finančného daru, posielajte vaše príspevky v ľubovoľnej výške na účet Slovenského národného múzea (vedený v Štátnej pokladnici):

7000 443 743/8180

priamo, poštovými poukážkami alebo
prevodom z účtu prispievateľa.

Ak ponúkate svoje remeselné zručnosti,
kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle:

+421 944 111 079

Divadlá a hudobníci, ktorí sú ochotní pomôcť a podporiť uskutočnenie charitatívneho kultúrneho podujatia, kontaktujte nás, prosím, na vyššie uvedenom tel. čísle.

Za akúkoľvek pomoc vám úprimne ĎAKUJEME.

Obec Krásnohorské Podhradie